Autorzy tekstów


Szymon Burek

Licencjonowany kulturoznawca UMCS specjalizujący się w krytyce i animacji sztuk plastycznych, student studiów magisterskich; młody RE/animator kultury; wolontariusz Fundacji Restaurare Basilicam w Lublinie, w której zajmuje się organizacją i promocją wydarzeń kulturalnych organizowanych w przestrzeni klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie. W 2011 roku zainicjował Zeszyt Sztuki - Lubelski Kwartalnik Krytyki Artystycznej.


Iwona Hojdak

Studentka UMCS, licencjat obroniła na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna ze specjalnością marketing polityczny, kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Wolontariuszka Galerii Labirynt oraz ACK UMCS "Chatka Żaka", gdzie współpracuje z Pracownią Działań Plastycznych. Swoje teksty publikuje także na portalu internetowym ekogroup.info i w miesięczniku "Wiadomości Uniwersyteckie".


Aleksandra Hojdak

Licencjonowany kulturoznawca (UMCS) oraz menadżer designu (Politechnika Lubelska); naukę kontynuuje na studiach magisterskich. Specjalizuje się w krytyce i animacji sztuk plastycznych, zaangażowana w inicjatywy lubelskich instytucji kulturalnych (Galeria Labirynt, ACK UMCS "Chatka Żaka", DDK SM "Czechów" Warsztaty Kultury).


Blueberry (Jagoda Kiciak)

Dla malarstwa zrezygnowała z pracy zawodowej i przeniosła się z Warszawy żeby studiować na WA UMCS. Tak związała się ze środowiskiem artystycznym w Lublinie. Fascynują ją koronki i performance. Duch niespokojny i mobilny. Poszukiwacz.


Karolina Miszczak

Studentka wiedzy o kulturze, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje w "Hiro", "Czasie Kultury", współpracuje z serwisami nowamuzyka.pl oraz gablotakrytyki.pl. Entuzjastka miłości, nauki i rapu. Ceni sztukę metafizyczną.


Agnieszka Rozciecha


Kobieta, studentka historii sztuki. Improwizuje w życiu, kocha sztukę i jazz.
"życie to jazz, pełne improwizacji, a jednak tak nieznośnie uporządkowane"

Gabriela Rybak

Urodziła się 19 sierpnia. Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego im. C.K. Norwida w Lublinie, studentka V roku kulturoznawstwa na UMCS.


Beata Wojewoda

Jej osobowość komponowana z refleksyjności miesza się ze stanowczością i zdecydowaniem z jakim dąży do zrealizowania wcześniej "jasno" określonego celu. Ciekawa świata pogodnie spogląda na to co wokół. Absolwentka studiów podyplomowych z Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (KUL, Lublin) oraz "prawie" absolwentka studiów magisterskich na kierunku Kulturoznawstwo (UMCS, Lublin), prawie ponieważ dzieli ją od tego zaledwie kilka "trzymiesięcznych" kroków w formie napisania i obronienia pracy dyplomowej. Od pewnego czasu bliżej związana z Galerią Gardzienice przy Ośrodku Praktyk Teatralnych, gdzie redaguje teksty do katalogów towarzyszących wystawom oraz z Galerią Labirynt. Z zamiłowania sięga do kina współczesnego oraz twórczości Davida Lyncha.